Tietosuojakäytäntö


Verkkokaupan rekisteriseloste

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä: Vieskan Caravanhuolto Oy 3098663-2

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Jokiniittytie 35, 84540 Ylivieska, huolto@vieskancaravanhuolto.fi, 050 383 4455

Henkilötietojen lähde ja käyttötarkoitus

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty, kun asiakas on luonut sähköisen tilauksen verkkokaupassa.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot ( postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite )
  • Laskutustiedot

Asiakkaan oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkistus- ja päivityspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti yrityksen tiloissa ottamalla yhteys rekisteriasioista hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten, ottamalla yhteyttä rekisteriasioista hoitavaan henkilöön.

Henkilötietojen turvallisuus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturva toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Loppusäännökset

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. 

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.2.2024.